Czy słyszeliście kiedyś o Strategii Zrównoważonego Rozwoju?

25 września 2015 r. kraje, w ramach realizowania planów zrównoważonego rozwoju, zobowiązały się do wprowadzenia szeregu działań, mających na celu zwalczanie ubóstwa, ochronę planety i zapewnienie ogólnego dobrobytu. Każde z tych założeń opatrzono odpowiednimi celami, które mają zostać zrealizowane w ciągu kolejnych 15 lat.

Żeby je osiągnąć, każda ze stron: rządy, społeczeństwo i sektor prywatny, czyli my, powinna wykazać się zaangażowaniem.

Co jednak oznacza słowo „zrównoważony” i w jaki sposób firmy, jak Infosys, mogą wspierać realizację tych założeń?

Zrównoważony rozwój zdefiniowano jako rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie.

Nasza firma wspiera cele ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Dokument określający postępowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju, stworzony w 2008 r., zakłada nasze zaangażowanie w dziedzinie biznesu i jego otoczenia. Nie mniej ważne są jednak dla nas kwestie związane z ekosystemem i stylem życia. Infosys pomaga swoim klientom zmieniać ich biznes i wprowadzać innowacje. Dla przykładu, byliśmy pierwszą firmą, która w siedzibie ONZ zobowiązała się do zlikwidowania emisji CO2 do 2018 r., zredukowania zużycia energii elektrycznej o 50% i korzystania z odnawialnych źródeł energii do 2018 r.

Aby wspierać realizację założeń zrównoważonego rozwoju zainwestowaliśmy w programy zrównoważenia emisji dwutlenku węgla i dołączyliśmy do firm RE100. To oznacza, że jesteśmy teraz częścią globalnego ruchu propagującego całkowite korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo, jako organizacja polegająca całkowicie na kompetencjach swoich pracowników, zredukowaliśmy attrition rate z  18.9% w 2015 r. do 13,6% w 2016 r.