Każdy dzień przynosi nowe wyzwania

Klienci, przekazujący część swoich zadań zewnętrznym partnerom, coraz częściej wymagają od nich obsługi zlecanych procesów w swoim ojczystym języku. Aby zapewnić dostęp do wykwalifikowanych pracowników posługujących się biegle wieloma językami, w Infosys Poland powstała nowa inicjatywa – INFOSYS CAMPUS. Obejmuje ona m.in. pracowników specjalizujących się w zakresie finansów i księgowości, zakupów czy analizy danych biznesowych. Program jest adresowany do lingwistów – studentów oraz absolwentów filologii, pasjonatów języków obcych – którzy nie posiadają wiedzy kierunkowej lub mają niewielkie doświadczenie w tym obszarze. W skrócie, INFOSYS CAMPUS to cykl szkoleń, prowadzonych pod kątem dostosowania profilu kompetencyjnego młodych ludzi do aktualnych potrzeb rynku pracy. To także szansa na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego i rozpoczęcie kariery w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu.

Uczestnicy programu przechodzą intensywny kurs, trwający od trzech do pięciu tygodni. Składają się na niego zajęcia specjalistyczne z wybranego obszaru dla początkujących, szkolenia umiejętności technicznych (np.Excel, SAP) oraz tzw. szkolenia miękkie, podnoszące kompetencje z zakresu komunikacji i umiejętności współpracy w zespole. W trakcie zajęć wykładowcy posługują się wieloma case studies (przykładami z codziennego życia organizacji), które szeroko omawiają, co pomaga w przełożeniu zdobytej wiedzy na późniejsze realne obowiązki. Część praktyczna programu polega na przeprowadzeniu symulacji przykładowych codziennych zadań w systemie komputerowym. Program kończy się egzaminem, którego zdanie stanowi gwarancję zatrudnienia w Infosys Poland.

Metodologia, według której organizowane są szkolenia programu Infosys Campus, jest zdecydowanym atutem programu. Do każdej grupy przypisywany jest lider, będący głównym trenerem oraz mentorem, który jednocześnie obserwuje i analizuje postępy uczestników oraz na bieżąco dzieli się z nimi informacją zwrotną. W razie zidentyfikowania luk kompetencyjnych, organizowane są dodatkowe, indywidualne „korepetycje”, mające na celu zapewnienie prawidłowego zrozumienia przez uczestnika omawianego tematu księgowego.

Program szkoleniowy oferowany przez Infosys Poland jest określany przez jego absolwentów jako milowy krok w ich karierze. Dołącz do nas!